ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  🛎️สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม🛎️ โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร #การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ✅รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting ID: 980 2611 5453 Passcode: 244635 ✅รูปแบบ Onsite …