ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

โครงการอบรมฯ การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

  🛎️โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร🛎️ #การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ✅รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting ID: 980 2611 5453 Passcode: 244635 ✅รูปแบบ Onsite ณ ห้อง ท 209 …