ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

ภาพบรรยากาศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหลังหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว