ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง”