ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ สภาคณาจารย์ฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายราชสดุดี วันราชภัฏ

ด้วยในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567#วันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2567 สภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยอาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏฯ และพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 – 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ……………………………………………………………………………………………