ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นผลไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพบรรยากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นผลไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว